Awards Information

Best Paper

 

Torque Improvement of Dual Three-phase YASA Machine Based on Current Harmonics Injection

Xueyi Yan, Lingyun Shao, Zhuoran Zhang, Zhongze Wu, Wei Hua, Ming Cheng

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

 

Investigation of Dual Three-Phase 48-Slot/8-Pole Permanent Magnet Machines with Different Winding Arrangements

Haoyu Chen, Hao Hua, Wei Hua    Shanghai Jiao Tong University

 

A Hybrid Data-Driven and Model-based Method for Modeling and Parameter Identification of Lithium-Ion Batteries

Bin Gou, Yan Xu, Xue Feng    Southwest Jiaotong University

 

Prediction-Based EV-PV Coordination Strategy for Charging Stations Using Reinforcement Learning

Fangyuan Sun, Shu Su, Ruisheng Diao, Han Cheng, Da Meng, Shuai Lu    Zhejiang University

 

An Online Monitoring Method for IGBT Modules in Single-Phase Three-Level Neutral Point Clamped Inverters

Zhaoxiang Chen, Mingyao Ma, Ning Wang    Hefei University of Technology

 

A Novel Crosstalk Suppression Driving Circuit for SiC MOSFET based on Negative Voltage Level Shift

Xiang Zheng, Lijun Hang, Qingwei Zeng, Dong Yan, Yuanbin He, Zhen He, Pingliang Zeng

Hangzhou Dianzi University

 

PM Synchronous Motor Characterization with an Integrated Common-Mode Voltage Filter

Jing Zhang, Xiaochen Zhang, Chunyang Gu, Jing Li, He Zhang, Han Zhao, Suoliang Zhang

University of Nottingham China

 

Best Presenter

Chuang Chen    Harbin Institute of Technology

Jiabo Shou    Zhejiang University

Boyang Li    Huazhong University of Science and Technology

Chen Wang    Hefei University of Technology

Xuhao Zhu    Southeast University

Chen Wang    Harbin Institute of Technology,HIT

Bo Xia    Hunan University

Senlei Wang    Harbin Institute of Technology at Weihai

Wei Liu    The University of Hong Kong

Minglei Yang    Tongji University

Minfu A    Inner Mongolia Power Research Institute

Chenxin Jiang    Zhejiang University

Jiatong Zhang    Zhejiang University

Yuqi Wei    University of Arkansas

He Xu    Zhejiang University

Tianlun Xia    Zhejiang University

Shuangyi Zhong    Northwestern Polytechnical University

Xiaokang Zhang    Shanghai University

Zekai Lyu    Zhejiang University

Tang Weiyu    Zhejiang University

Zhouran Wang    Southwest Jiaotong University

Yanxin Li    Zhejiang University

Han Zhao    University of Nottingham Ningbo China

Jialong Li    Zhejiang University

Kang Wu    Harbin Institute of Technology

Xiaofeng Xu    Zhejiang University

Xueyi Yan    Southeast University

Tao Tang    Southwest Jiaotong University

Xin Sun    Tsinghua University

Xiaoqiang Guo    Southeast University

Scan by WeChat,Follow Us