Contact Us

ITEC-AP 2022 Secretariat

Address: Zhejiang University International Campus, 718 East Haizhou Road, Haining, Zhejiang, China
Zip Code: 314400
E-mail: ITEC-AP2022@intl.zju.edu.cn

Scan by WeChat,Follow Us