Committees

General Chair: Philip T. Krein
General Co-Chairs: Jinjun Liu, Hao Ma, Xiaoyan Huang 
National Committee Chairs: Dehong Xu, Jianxin Shen 
International Committee Chairs: Longya Xu, Bruno Lequesne, Jin-Woo Ahn 
Tutorials Chair: Eric Cheng
Treasurer: Ruisheng Diao
Local Arrangements Chairs: Hao Ma, Qiang Yang
Technical Program Committee Chairs: Wuhua Li, Xiaoyan Huang, K. T. Chau
Industry Relations Chairs: Xingyi Xu, Saijun Mao 
Organizing Committee: Chushan Li (chair), Haoze Luo, Huan Yang, Lin Qiu, Taiying Zheng, Xin Xiang, Yanxin Li, Yongheng Yang 

Scan by WeChat,Follow Us